Det finns en rad möjligheter att använda AI-lösningar att stävja klimatförändringarna. Det anser Sveriges nationella AI-center, forskningsinstitutet RISE och Stockholm Resilience Center, som nu tagit fram rapporten “AI i klimatets tjänst”.

Rapporten, som är framtagen på uppdrag av Vinnova, visar på en mängd möjligheter att använda artificiell intelligens, AI, för i allt från klimatforskning och -övervakning, till insatser för utsläppsminskningar, klimatanpassning, och innovation och transformation.

Men det som saknas idag är en tydlig satsning där AI-, klimat- och hållbarhetsexpertis kan samverka och driva fram innovation. Det har hittills inte tagits något samlat grepp för att förstå vilket genomslag AI kan innebära, anser AI Sweden, RISE och Stockholm Resilience Center.

Fungera som inspiration

Det är också brist på kompetens som klarar av att brygga mellan AI-, klimat- och hållbarhetsexpertis, samt ekonomiska resurser och mötesarenor.

Det är bakgrunden till att rapporten tagits fram. Förhoppningen är att den ska fungera som inspiration för de myndigheter, företag och andra som är intresserade av att vidareutveckla potentialen hos AI-tekniker och deras användning för klimatutmaningen.

Det finns flera internationella samarbeten och initiativ som närmat sig frågan. Men det finns ingen samlande internationell organisation. Här har Sverige möjlighet att gå i bräschen.

– De flesta inom akademin jobbar idag på olika “små öar” men det finns egentligen ingen motsättning mellan att utveckla AI-lösningar och att utveckla AI-lösningar för klimatet, menar Sverker Janson på RISE.

Rapporten “AI i klimatets tjänst”