Idag finns 400 publika laddpunkter för elbilar i Stockholm. Om tre år, 2022, ska de vara 10 gånger fler: 4 000.

Sweco har fått i uppdrag att utvärdera stadens gator för att se vilka som är lämpliga att fungera som så kallade laddgator, där flera laddare placeras.

Sweco har därför tagit fram en laddplatskarta som kontinuerligt uppdateras med lämpliga lägen för energibolag att anordna laddplatser. För att få en optimal värdering av bästa laddplats används parametrisk design.

Stockholms stad kan med hjälp av metoden få fram de mest lämpade platserna för de 4 000 laddplatserna. På laddplatskartan går det snabbt att se möjliga platser och tända och släcka nya vartefter andra projekt behöver eller inte behöver utrymmet. Varefter staden förändras och andra önskemål tillkommer eller försvinner kan kartan lätt justeras och anpassas.

– Kartläggningen gör det enkelt för oss att visa var laddplatser kan sättas upp, och alla stockholmare med elbil får snabbare tillgång till dessa platser, säger Eva Sunnerstedt, Miljöförvaltningen, Stockholms stad. I och med parametrisk design går det att hitta nya lösningar på ett mycket enkelt sätt när efterfrågan på laddplatser växer.

Sweco