En ny större satsning på att skapa ett vätgascentrum i Mellansverige presenterades i fredags. Flera bolag från industri, transport- och energisektorn, går samman med akademi och offentlig sektor i initiativet Mid Sweden Hydrogen Valley, för att skapa vad man kallar ett ”integrerat vätgassamhälle”. Mellansvenska Handelskammaren skriver i ett pressmeddelande att Mellansverige redan idag har lång.. read more →

Med hjälp av en onlineplattformen RecyClass kan förpackningsproducenter få hjälp att kontrollera hur återvinningsbara deras plastförpackningar är. RecyClass är ett branschöverskridande initiativ, som arbetar för att främja återvinningsbarheten av plastförpackningar i Europa. Initiativet arbetar bland annat med utveckling av innovativa material, certifieringar för återvinningsbarhet och spårbarhet för återvunnet innehåll för plastförpackningar. RecyClass har också ett.. read more →

John Hultén, föreståndare på K2.

Smart mobilitet är ett samhällsområde som förändras mycket snabbt. Nya lösningar och nya aktörer dyker ständigt upp. Hur ska man som beslutsfattare förhålla sig till detta och fatta bra beslut för att styra utvecklingen åt rätt håll? Den frågan har K2, Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik, tagit sig an i en.. read more →

Maria Strömberg, chef för Kluster och Innovation på Business Region Göteborg.

En stor del av centrala Göteborg ska bli testbädd för ett helt klimatneutralt och utsläppsfritt transportsystem fram till 2030. Bakom initiativet, som fått namnet Gothenburg Green City Zone, står Göteborgs stad genom Business Region Göteborg, Volvo Cars och Rise, Research Institutes of Sweden. Alla former av innovativa lösningar välkomnas och därför bjuds även svenska och.. read more →

Bild: Polhus (observera att huset på bilden inte har något samband med artikelinnehållet).

Små, enkla och hållbara bostäder, möjliga att flytta och som är ”off grid”. Det är en idé från Anders, som själv är bostadslös, som fått stort gensvar. Det var i våras som Anders berättade om sin projektidé i Arkitekten: att bygga små och hållbara bostäder i ett skogsområde intill E6:an söder om Kungsbacka. Sedan dess.. read more →

Strategi & Ledning

John Hultén, föreståndare på K2.

Smart mobilitet är ett samhällsområde som förändras mycket snabbt. Nya lösningar och nya aktörer dyker ständigt upp. Hur ska man som beslutsfattare förhålla sig till detta och fatta bra beslut för att styra utvecklingen åt rätt håll? Den frågan har K2, Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik, tagit sig an i en.. read more →

Nordiska Rådet har publicerat en kortrapport med checklistor och inspiration för att utveckla Agenda 2030 och hållbarhetsmålen på lokal nivå. Några punkter i checklistan: En bra utgångspunkt är att bedöma hur din organisation arbetar med hållbarhet idag och identifiera aktiviteter som redan bidrar till hållbarhetsmålen. Kom fram till hur hållbarhetsmålen passar in i organisationens arbete… read more →

Foto: Anna Valentinsson.

Kommunernas arbete med Agenda 2030 måste ske via kommunernas befintliga styrsystem, som budgetarbete, ledningssystem och verksamhetsplaner, för att få effekt. Det fungerar inte att jobba med hållbarhetsfrågor vid sidan av, som i kortsiktiga projekt. Det säger Sara Gustafsson, professor och nybliven föreståndare för Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, vid Linköpings universitet. Sara Gustafssons mångåriga forskning.. read more →

Trots att många kommuner har som målsättning att bli hållbara så är det få som uppnår sina mål. ”Ofta fortsätter verksamheten i samma riktning, men med mindre justeringar”, säger Pernilla Hagbert, forskare vid Urbana och sociala studier, KTH. Pernilla Hagbert har tillsammans med forskarkollegan Karolina Isaksson undersökt hur man inom kommunerna ser på radikal omställning… read more →

Det syns en allt tydligare trend bland unga att välja arbetsgivare som visar på engagemang för hållbarhet. Det visar Sveriges största och mest omfattande karriärundersökning där 24 208 studenter på 33 universitet och högskolor rankat vad som är viktigt i val av framtida arbetsgivare.  Enligt Universeum, som ligger bakom undersökningen, är det en av de.. read more →